Ammattipätevyyden VERKKOKURSSIT

>> Siirry suoraan kurssin valintaan

>> Lisätietoa ja tarkempia ohjeita ammattipätevyyden uudistamiseen

 

Ei enää koulunpenkillä istumista, vaan ammattikuljettajat voivat suorittaa ammattipätevyyden uudistamisen myös verkossa, paikasta riippumatta. Ammattipätevyys tulee uusia viiden vuoden välein (35h).
Koulutus 7h/päivä tai sen voi myös jakaa kahdelle peräkkäiselle päivälle.

Koulutusvalvomo on avoinna ma-to kello 8.00-22.00 ja pe-su kello 8.00-16.00.

Hinta verkkokurssille on vain 65€/kpl + alv +Traficom 11€.

Miten toimia?

Valitse alempaa ensin haluamasi kurssi, valinnan jälkeen näet päivät jolloin kyseinen kurssi on tarjolla. Valitse haluamasi päivä ja ilmoittaudu.

Saat tunnukset Webautossa suoritettaviin verkko-opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse. Kirjaudu tunnuksillasi Webautoon.

Mikäli vielä jokin asia jäi askarruttamaan, niin ole heti yhteydessä meihin.

P. 0405017971

 

Ammattipätevyyden jatkokoulutus - verkkokoulutukset

1. Scania polttoainetalous, maantieliikenne
Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista:
- Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen
- Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen
- Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen
- Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa

2. Scania tekniikkakoulutus kuljettajalle
Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista:
-Ajoneuvotekniikasta ja sen merkityksestä ajoneuvon käytettävyyteen, kestävyyteen ja polttoainekulutukseen
-Päivittäistarkastusten merkityksestä auton käytettävyyden ja moitteettoman toiminnan kannalta
-Hallintalaitteiden teknisistä ominaisuuksista ja toiminnasta ajoneuvon hallinnan kannalta, sekä oikean käytön kannalta
-Telematiikan avulla saatavan tiedon hyödyntämisestä ajoneuvon käytettävyyden, kestävyyden ja polttoainetalouden kannalta

3. Scania polttoainetalous, seutuliikenne
Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista:
- Kuljettajan toiminnan ja asenteen merkitys kuljetusyrityksen talouteen
- Ajovastusten ja joutokäynnin vaikutus kulutukseen
- Ennakoinnin ja ajonopeuden vaikutus kulutukseen
- Uuden ajoneuvotekniikan hyödyntäminen taloudellisessa ajamisessa

4. Mercedes-Benz käyttökoulutus
Koulutus keskittyy Mercedes-Benz kuorma-autojen 5-mallisarjan käyttökoulutukseen. Koulutuksessa käydään läpi Mercedes-Benzin tekniset innovaatiot, jotka parantavat kuljettajan viihtyvyyttä ja lisäävät liikenneturvallisuutta. Esimerkkeinä näistä ovat digitaalinen Multimedia Cockpit -ohjaamo, MirrorCam-peilikamerat, Active Brake Assist 5 -hätäjarruavustin sekä Active Drive Assist -puoliautomaattinen ajaminen. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi taloudellista ajotapaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista esimerkkinä ennakoivan vakionopeussäätimen PPC:n oikeaoppinen käyttö. Koulutuksen on tuottanut Veho Oy Ab.

5. Ajo-lepoaikasäädökset ja digipiirturin käyttö
Koulutuksen tavoitteena on, että koulutettava tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä työssään. Koulutettava tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa. Koulutettava tiedostaa velvoitteensa valvontatilanteessa. Koulutettava tuntee digipiirtureita koskevat säännökset ja osaa käyttää digipiirturia oikein.

6. Asiakaspalvelu ja kuljettajan terveelliset elämäntavat
Kuljettaja tiedostaa hyvän asiakaspalvelun määritelmän eli mitä hyvä asiakaspalvelu kokonaisuutena
on ja sen, miten siihen päästään.
Kuljettaja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen kuljetusyrityksen toiminnalle.
Kuljettaja osaa toimia vuorovaikutustilanteessa erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.
Kuljettaja osaa toimia hyvänä asiakaspalvelijana eri alustoilla (livetapaaminen, puhelin, sähköposti
jne.).
Kuljettaja ymmärtää liikennekäyttäytymisen merkityksen asiakaspalveluna.
Kuljettaja osaa tarkastella fyysisen terveyden merkitystä työhyvinvoinnin kannalta.
Kuljettaja tiedostaa työskentelyasentojen merkityksen.
Kuljettaja tietää omien ruokailutottumusten merkityksen työelämässä ja oman henkisen
hyvinvoinnin tukena.
Kuljettaja tiedostaa liikunnan merkityksen omaan hyvinvointiin.

7. Kuljettajan henkinen hyvinvointi ja terveelliset elämäntavat
Kuljettaja tiedostaa levon, henkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin
kannalta.
Kuljettaja tiedostaa päihteiden vaikutuksen yksilön henkiseen hyvinvointiin
Kuljettaja osaa tarkastella fyysisen terveyden merkitystä työhyvinvoinnin kannalta.
Kuljettaja tiedostaa työskentelyasentojen merkityksen.
Kuljettaja tietää omien ruokailutottumusten merkityksen työelämässä ja oman henkisen
hyvinvoinnin tukena.
Kuljettaja tiedostaa liikunnan merkityksen omaan hyvinvointiin.

8. Ajo-lepoaikasäädökset ja asiakaspalvelu
Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä
työssään.
Kuljettaja tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa.
Kuljettaja tiedostaa hyvän asiakaspalvelun määritelmän eli mitä hyvä asiakaspalvelu kokonaisuutena
on ja sen, miten siihen päästään.
Kuljettaja ymmärtää asiakaspalvelun merkityksen kuljetusyrityksen toiminnalle.
Kuljettaja osaa toimia vuorovaikutustilanteessa erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa.
Kuljettaja osaa toimia hyvänä asiakaspalvelijana eri alustoilla (livetapaaminen, puhelin, sähköposti
jne.).
Kuljettaja ymmärtää liikennekäyttäytymisen merkityksen asiakaspalveluna.

9. Ajo-lepoaikasäädökset ja kuljettajan henkinen hyvinvointi
Koulutuksen tavoitteena on, että kuljettaja tuntee ajo- ja lepoaikasäädökset ja osaa soveltaa niitä
työssään.
Kuljettaja tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää
miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa.
Kuljettaja tiedostaa levon, henkisen hyvinvoinnin ja työyhteisön merkityksen työhyvinvoinnin
kannalta.
Kuljettaja tiedostaa päihteiden vaikutuksen yksilön henkiseen hyvinvointiin.

10. Digipiirturin käyttö ja kuorman varmistaminen
Koulutettava tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa ajo- ja lepoaikojen noudattamisessa sekä tietää
miten tulee toimia erilaisissa poikkeustilanteissa digipiirturin käyttö huomioiden.
Koulutettava tiedostaa velvoitteensa valvontatilanteessa. Koulutettava tietää nykyiset ja
digipiirtureita koskevat säännökset ja osaa käyttää digipiirturia oikein.
Koulutettava tiedostaa kuorman varmistamiseen liittyvät ajantasaiset käsitteet. Ymmärtää kuorman
varmistuksen lujuuteen vaikuttavat tekijät. Pystyy määrittämään kuorman varmistuksen lujuuden.
Ymmärtää kuormakorien vaikutuksen kuorman varmistuksessa.
Koulutettavan tulee ymmärtää muuttuneiden säädösten vaatimukset käytännön kuorman
varmistamiseen.

11. Ennakoiva ajaminen
Koulutuksen tavoitteena on lisätä kuljettajan tietämystä seuraavista asioista - Kuljettajan toiminnan, kunnon ja asenteen merkitys liikenneturvallisuuteen - Tapahtuneista onnettomuuksista, niiden seuraamuksista ja onnettomuustilanteesta selviämiseen - Kuljettajaa avustavien järjestelmien toiminta ja niiden oikea käyttö - Liikenneturvallisuuteen vaikuttava ajoneuvotekniikka - Kuormaamisen vaikutus ajoneuvon ajettavuuteen

12. Logistiikkaturvallisuus
Koulutuksen tavoitteena on tarjota kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattava tietopaketti
logistiikkaturvallisuuden eri osa-alueista. Kuljettajat tiedostavat myös paloturvallisuuteen liittyvät perusasiat ja tuntevat yleiset ilmoitus-, pelastus- ja toimintakäytännöt. Tämä ehkäisee ja minimoi henkilö- ja materiaalivahinkoja, kun koko työyhteisö edistää paloturvallista toimintaympäristöä.

Koulutuksessa annetaan kuorma- ja linja-autonkuljettajille kattavat perustiedot liittyen heidän ammatissaan esiintyviin logistiikka-alan turvallisuusnäkökohtiin tavoitteena saavuttaa turvallinen työympäristö. Koulutuksessa autetaan kuljettajia tunnistamaan ryöstötilanteita ja ennaltaehkäisemään niitä omalla toiminnallaan. Koulutuksessa käsitellään myös toimintamalli ryöstön kohteeksi jouduttaessa sekä miten toimitaan ryöstön jälkeen. Koulutuksessa opetetaan tunnistamaan riskejä ja annetaan vinkkejä tilanteiden purkamiseen ja jälkihoitoon.

13. Turvallinen työympäristö
Koulutuksen tavoitteena on antaa kuljettajalle tietoa työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin vaikuttavista asioista ja opastaa niiden kehittämisessä. Kuljettajan ammatissa esiintyy verrattain paljon työtapaturmia, joten tavoitteena on turvallisempi yhteinen työpaikka. Koulutuksessa haetaan käytännön keinoja ehkäistä työtapaturmia ja edistää työhyvinvointia sekä työssä jaksamista kuljettajan ammatissa. Työhyvinvoinnin edistäminen on niin kuljettajan kuin kuljetusyrityksenkin tehtävä ja koulutuksen aikana tutkitaan esimerkiksi työergonomiaa.

14. Inhimillisten tekijöiden vaikutukset ja toiminta hätätilanteissa
Koulutuksessa perehdytään inhimillisiin tekijöihin ja niiden vaikutuksiin kuljettajan työssä. Tavoitteena on oppia ymmärtämään, mikä saa ihmisen tekemään virheitä ja miten voimme ehkäistä niiden aiheu?amia onnettomuuksia. Toisessa osiossa tarkastellaan tieliikenteen onnettomuustilastoja ja onnettomuustyyppejä, sekä tutustutaan ensiavun hoitoketjuun.

Tavoitteena on opettaa kuljettajille toiminta onnettomuuspaikalla ja auttaa kohtaamaan hätätilanteita, jotka voivat tulla vastaamme niin toimistolla, terminaalissa, henkilökuljetuksissa kuin vapaa-ajallammekin. Hätäensiavun osassa tutustutaan miten erilaiset vammat ja sairaskohtaukset syntyvät, sekä miten toimitaan hätätilanteessa ja varmistetaan ammattiavun pääseminen paikalle.

 

Lisätietoa ja ohjeita

Perustason ammattipätevyyskoulutus on vaadittu kaikilta uusilta tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajilta henkilöliikenteessä jo vuodesta 2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 2009 alkaen. Kuljettajien, jotka ovat saavuttaneet kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuden ennen edellä mainittuja päivämääriä, ei tarvitse erikseen suorittaa perustason koulutusta. Heidän tulee kuitenkin suorittaa ammattipätevyyden voimassaolon jatkamiseksi jatkokoulutusta 35 tuntia viiden vuoden välein. Traficom hyväksyi verkko-opetuksen kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksessa 4.2.2019 alkaen. Myös kuljettajien, jotka ovat suorittaneet perustason koulutuksen, tulee uusia ammattipätevyytensä viiden vuoden välein. Nämä ns. direktiivikoulutukset voi suorittaa milloin tahansa 5-vuotisjakson aikana, joko osissa, tai tiiviimmässä tahdissa, vaikka perättäisinä päivinä.

Helpotusta kuljettajan arkeen ja ammattitaidon ylläpitoon

Suomen ammattipätevyyskoulutus auttaa säästämään kilometrejä, ja vapaa-aikaa, tarjoamalla Traficomin hyväksymiä verkkokoulutuksia. Jatkokoulutuksia ei tarvitse enää suorittaa luokkahuoneessa istuen, vaan kuljettajat voivat suorittaa vaadittavat jatkokoulutukset helposti verkkokoulutuksena, missä vain ja lähes milloin vain. Suoritukseen tarvitsee vain tietokoneen, tabletin tai nykyaikaisen mobiililaitteen nettiyhteydellä. Koulutuspäivä voi olla kestoltaan 7 tuntia tai, mikäli ei kerralla ehdi irrottautua niin pitkäksi aikaa, voi koulutuksensa jakaa kahdelle peräkkäiselle päivälle (2x 3,5 tuntia).

Koulutukseen voi osallistua vaikka auton ohjaamosta taukopaikalla tai kotisohvalta, itselle sopivana hetkenä. Koulutuksen voi aloittaa aina koulutusvalvomon ollessa auki, sillä opetuksella on oltava koko ajan valvoja, ja koulutettavilla oltava mahdollisuus saada tukea reaaliaikaisesti koko koulutuksen ajan. Verkko-opetus sisältää oppimisen varmistavia tehtäviä, joista saa myös palautteen.

 

Miten toimia?

Valitse ensin haluamasi kurssi, valinnan jälkeen näet päivät jolloin kyseinen kurssi on tarjolla. Valitse haluamasi päivä ja ilmoittaudu.

Saat tunnukset Webautossa suoritettaviin verkko-opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostitse. Kirjaudu tunnuksillasi Webautoon.

Käytössä on vahva tunnistautuminen, jotta koulutuksessa voidaan todentaa olevan oikea henkilö. Verkko-opetuksen määrä ja aihe tulee olla jokaisen koulutettavan osalta todennetusti näytettävissä jälkikäteen. Tunnistaudu henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella ja aloita koulutus.

Koulutusvalvomo on avoinna ma-to kello 14.00-22.00. Jos suoritat koko päivän koulutuksen kerralla maanantain ja torstain välisenä aikana, on koulutus aloitettava kello 15 mennessä, jotta saat suoritettua koko 7h moduulin kerralla. Voit myös jakaa koulutuksen kahdelle peräkkäiselle päivälle, 3,5h osiin. Valvomo on avoinna myös pe-la kello 8.00-16.00. Tällöin aloitusaika koko päivän mittaiselle kurssille kello 9 mennessä. Koulutus tulee suorittaa loppuun valvomon aukioloaikana.

Olemme avanneet myös ammattipätevyyden jatkokoulutuksen verkkokoulutuksille oman HelpDesk numeron. Ammattipätevyyden HelpDesk palvelee Valvomon aukioloaikoina verkkokoulutuksiin liittyvissä kysymyksissä. HelpDeskin numero on 020 735 2095.

Verkko-opetuksen aikana on koulutusvalvomossa apuna valvoja, jolla on kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun Valtioneuvoston asetuksen edellyttämä opettajan pätevyys, sekä tekninen osaaminen järjestelmän käyttämisestä. Koulutettavalla on oltava aina mahdollisuus reaaliaikaisesti esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua valvojan kanssa joko Chatilla, ääni- tai videoyhteydellä. Myös Liikenne- ja viestintäviraston valvojalla on mahdollisuus päästä seuraamaan koulutusta.

Käy läpi koulutus annettujen ohjeiden mukaan. Koulutuksen aikana on säännöllisesti tehtäviä, joilla varmistetaan osallistujan oppiminen.

Jatkokoulutuskokonaisuuden (35h) suorittamisen jälkeen on haettava joko erillistä ammattipätevyyskorttia tai erityisehtomerkintää (95) ajokorttiin. Molempia haetaan Ajovarman palvelupisteestä 

Tarkista omat ammattipätevyystietosi Traficomin sähköisestä asiointipalvelusta ennen kuin haet korttia tai merkintää.

 

Suomen Ammattipätevyyskoulutus

Tavarakatu 1a 2.krs

20250 Turku

Y-tunnus 2109706-7

 Tarjous!

C-ajokorttiopetus + 140h perustason ammattipätevyyskoulutus yht. 3300€

  

 

www.suomenammattipatevyyskoulutus.fi

Puh. 040 501 7971

suomen.ammattipatevyyskoulutus@gmail.com

>> Yhteystiedot, yhteydenotto -lomake

Copyright 2017-2024 © Suomen Ammattipätevyyskoulutus / Transtop Oy